De Lonkende Leestafel

Met de Lonkende Leestafel voor senioren komt de bibliotheek naar je toe!

Gastvrijheid in lezen

De Lonkende Leestafel staat voor gastvrijheid in lezen en meer. De Lonkende Leestafel brengt senioren met hun interesses samen, stimuleert het lezen en ontsluit kennis. Anderhalf uur gezelligheid waarbij boeken centraal staan en een vrijwilliger van de bibliotheek gaat voorlezen.

Wat willen we ermee bereiken? 
Doelen van de Lonkende Leestafel zijn bestrijding van laaggeletterdheid, voorkoming van verlies van leesvaardigheid, blijven participeren in de maatschappij, bestrijden van eenzaamheid en het aanbieden van een zinvolle tijdsbesteding. 

Iedereen kan gratis meedoen!

Meer weten of aanmelden?
Als u wilt deelnemen stuur een mail naar: lonkendeleestafel@obijmond.nl.

Word vrijwilliger bij de Lonkende Leestafel