ANBI-status

Bibliotheek IJmond Noord is een officiƫle ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling - zonder winstoogmerk.

Statutaire naam
Stichting Bibliotheek IJmond Noord

Kamer van Koophandel
41222717

Fiscaal nummer (RSIN)
2798931

Bankrekeningnummer
IBAN NL33 RABO 0308 0611 79

Postadres
Kerkplein 5, 1941 HD Beverwijk

Telefoonnummer
0251 - 228591

E-mail
bibliotheekijmondnoord@obijmond.nl

Directie/bestuurder
Mevr. P. Bakker

Raad van Toezicht
Mw. N. Ettes
Mw. T. Bos
Dhr. R. Hak
Mw. C. Smits
Dhr. J. Smakman

Doelstelling
Bibliotheek IJmond Noord biedt alle bewoners van Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur. Daarbij zijn wij een betrouwbare, onafhankelijke informatiewijzer. We willen bezoekers inspireren door hen te laten lezen, kijken en luisteren.
Voorts zijn we een aantrekkelijke samenwerkingspartner op het gebied van cultuurparticipatie, educatie en leesbevordering. We zoeken hierbij structureel naar innovatieve mogelijkheden op strategisch en operationeel niveau.

Beleidsplan

Jaarverslag

Jaarrekening

Beloningsbeleid
Beloning geschiedt conform de CAO Openbare Bibliotheken. Bibliotheek IJmond Noord is aangesloten op Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.

Vacatiegeld
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de Stichting Bibliotheek IJmond Noord is onbezoldigd.