Happy Homework

Bibliotheek IJmond Noord biedt in alle vestigingen en in een rustige en informatierijke omgeving huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij rekenen en taal aan.

De begeleiding wordt uitgevoerd door Happy Homework. Bij de begeleiding van kinderen maakt Happy Homework gebruik van ervaring en kennis vanuit het onderwijs. Vanuit de bibliotheek wordt je kind een steuntje in de rug geboden om het schoolwerk beter te structureren en organiseren. De aanpak van Happy Homework maakt dat het schoolwerk voor kinderen overzichtelijk wordt, wat later beloond wordt met goede cijfers. 

Huiswerkbegeleiding

Bibliotheek IJmond Noord biedt in alle vestigingen en in een rustige en informatierijke omgeving huiswerkbegeleiding, bijles en ondersteuning bij rekenen en taal aan voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Hulp bij rekenen en taal

Tijdens de ondersteuning rekenen en taal oefenen de kinderen onder andere met behulp van de onderwijsprogramma’s ‘Taalzee’ en ‘Rekentuin’. Hierdoor krijgt je kind meer zelfvertrouwen.

Happy Homework maakt tijdens de lessen gebruik van diverse reken- en taalmethoden waaronder  een computer-leersysteem. Deze software geldt ter ondersteuning van de uiteindelijke lessen. Op de achtergrond van dit programma wordt automatisch een analyse gemaakt. Deze analyse geeft weer wat het exacte leerprobleem is. Op deze wijze kunnen leerlingen specifiek op die leerpunten geholpen worden. Het vervolg bestaat uit het maken van veel oefenopgaven, waarbij uitleg en tips worden gegeven. De hulp wordt verleend door deskundige reken- en taaldocenten.

Bijles

Bijles is nodig als uw kind structureel achterop raakt in schoolvakken en dat op eigen kracht niet meer kan inhalen. Soms hebben kinderen voor een bepaald vak net iets meer uitleg nodig om de leerstof te kunnen begrijpen. Extra hulp biedt dan uitkomst om zo de leerstof onder de knie te krijgen.

Aanmelden

Ouders kunnen hun kinderen vrijblijvend aanmelden voor begeleiding in de bibliotheek. De eerste keer begeleiding is gratis! Een bijkomend voordeel is dat je kind bovendien kosteloos lid kan worden van de Bibliotheek.  

Neem contact op via 023 2052341 of info@happyhomework.nl.

Wij maken dan een afspraak wanneer de eerste begeleiding zal starten. Ook bespreken wij op welke tijdstippen uw kind de begeleiding gaat volgen. Kijk op www.happyhomework.nl voor meer informatie.