Leenvoorwaarden

Overzicht leenvoorwaarden

1. Inschrijving

Als je materialen wilt lenen, moet je lid worden van de Bibliotheek. Bij inschrijving moet je je kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Je ontvangt een lenerspas. Iedereen vanaf 18 jaar betaalt contributie (abonnementsgeld). De lenerpas is geldig in alle vestigingen van de Bibliotheek IJmond Noord.

2. Lenerspas

De lenerspas is persoonlijk. Bij verlies of beschadiging van de pas kun je tegen vergoeding een duplicaat krijgen. Verlies van de pas moet je zo snel mogelijk melden. Het gebruik van de pas wordt dan geblokkeerd. Geef adreswijzigingen, naamsveranderingen etc. zo snel mogelijk door. Je kunt dit doen bij de klantenservice in de bibliotheek of per mail onder vermelding van je lidmaatschapsnummer.

Je bent verantwoordelijk voor de op je pas geleende materialen. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hetgeen hun minderjarige kinderen lenen.

3. Gebruik van de materialen

Per lenerspas mag je een bepaalde hoeveelheid boeken, tijdschriften, dvd's en dergelijke lenen (afhankelijk van je abonnement) Je kunt materialen reserveren, ook uit andere bibliotheken. Per reservering wordt een vergoeding gevraagd (abonnementen, tarieven & voorwaarden).

Bij beschadiging of verontreiniging van de geleende media bent je verplicht de daarvoor gevraagde vergoeding, bestaande uit de kostprijs en administratiekosten, te betalen.

4. Uitleentermijn

De uitleentermijn van de materialen is 4 of 6 weken, afhankelijk van je abonnement. Uitgezonderd zijn speelfilms en games (uitleentermijn 2 weken) en Toptitels (uitleentermijn 3 weken).  De uiterste inleverdatum staat vermeld op de bon die naar keuze wordt uitgeprint. Je kunt de materialen langer lenen als je ze wegens vakantie niet op tijd terug kunt brengen. Dit kun je regelen bij de klantenservice in de bibliotheek.
Als je de materialen te laat inlevert, moet je een vergoeding betalen. Dit geldt niet voor het 'Eindeloos genieten'- en het 'Eindeloos genieten' jeugdabonnement. Deze abonnementen zijn boetevrij.
Bij het niet inleveren volgen na enige tijd schriftelijke aanmaningen. Reageer je hier niet op, dan schakelt de bibliotheek een incassobureau in (abonnementen, tarieven & voorwaarden).

5. Verlengen

Je kunt geleende materialen gratis verlengen. Dit kun je zelf thuis doen via de website van de bibliotheek; of in de bibliotheek via een publieks-pc. Heb je de materialen meegenomen naar de bibliotheek, dan kun je ze ook verlengen bij één van de zelfbedieningsapparaten. Daarnaast is het mogelijk om je materialen telefonisch te verlengen.
Je kunt de materialen maximaal 2 x 3 weken verlengen. Games en speelfilms kunnen maximaal 2 x 1 week verlengd worden.
Toptitels, MuziekWeb-cd's, boeken van andere bibliotheken en materialen die door iemand anders zijn gereserveerd, kunnen niet verlengd worden.
Let op! Je kunt de verlengfunctie niet gebruiken wanneer je openstaande posten hebt van een bedrag hoger dan € 6,-; of wanneer je openstaande posten hebt die ouder zijn dan 12 weken (ongeacht het bedrag).

6. Aansprakelijkheid

De lener is aansprakelijk voor alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, die de bibliotheek maakt wegens het niet of niet op tijd inleveren, beschadigingen, kwijtraken of ophalen van de op de lenerspas geleende materialen. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor de in de materialen achtergelaten eigendommen van de lener of voor goederen die in de bibliotheek worden achtergelaten.
De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de leners als gevolg van het lenen van films, games, cd-rom's en dergelijke.

7. Overige bepalingen

Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van het personeel van de bibliotheek op te volgen. Het personeel heeft het recht de inhoud van de tas te controleren en naar de lenerspas te vragen.
Ook mogen zij een gebruiker bij het niet nakomen van de regels uit de bibliotheek verwijderen. Bij vermeende onbillijkheid van de beslissing is beroep mogelijk bij de directeur en bij Raad van Toezicht.

Klik op onderstaande link om de algemene voorwaarden van Bibliotheek IJmond Noord te downloaden.

Algemene voorwaarden en bepalingen.pdf